โปรปาร์โก หนุน กรีน เยลโล่ สานต่อพันธกิจด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

โปรปาร์โก (Proparco) สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมลงทุนเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสมทบทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก สำหรับลูกค้าในธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมใน กัมพูชา และเวียดนาม

กรีน เยลโล่ (GreenYellow) ผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อตั้งในประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 2007 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โซลาร์เซลล์ การให้บริการด้านพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยปัจจุบันดำเนินกิจการใน 16 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้

กรีน เยลโล่ ช่วยสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดจำหน่ายไฟให้กับบริษัทลูกค้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยบริษัทลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานจากค่าไฟฟ้าที่ถูกลง

เงินลงทุนจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโปรปาร์โก จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของกรีน เยลโล่ ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวมประมาณ 140 MWp และผลักดันเป้าหมายการเติบโตของกรีน เยลโล่ ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยเงินจำนวนนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกรีน เยลโล่ ในการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายอาหาร และบริษัทผู้ผลิตสินค้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Transition) ของ 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 66,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ต่อปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจ้างงานกว่า 800 ตำแหน่ง (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในอีกหลายปีข้างหน้าทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา

Grégory Clemente ประธานกรรมการบริหาร โปรปาร์โก กล่าวว่า “โปรปาร์โกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นพันธมิตรระยะยาวร่วมกับกรีน เยลโล่ ในการมอบพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพให้กับบริษัทต่างๆ ในเอเชีย โดยโปรปาร์โก และกรีน เยลโล่ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนและใช้งานได้จริงในเชิงธุรกิจ ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับตัวสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) และเราเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี”

Otmane Hajji ผู้ก่อตั้งและประธาน กรีน เยลโล่ กล่าวว่า “กรีน เยลโล่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันทางการเงินที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส อย่างโปรปาร์โก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการพัฒนาที่เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของเรา การบรรลุการสนับสนุนเม็ดเงินในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการเติบโตของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ได้เป็นอย่างดี โดยเราเชื่อมั่นว่าการผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณโปรปาร์โก สำหรับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการเติบโตและรูปแบบธุรกิจของเรา”

โครงการนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 7 (พลังงานสะอาด), เป้าหมายที่ 8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ), เป้าหมายที่ 9 (โครงสร้างพื้นฐาน) และเป้าหมายที่ 13 (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business